Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» στο Υπομέτρο 19.3

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 3, 2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: