Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ: Προϊόντα ,Περιβάλλον, Πολιτισμός» στο Υπομέτρο 19.3