Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Συνεργασία για την παραγωγή νέων προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα"» στο Υπομέτρο 19.3