Επικαιροποιημένοι Πινάκες Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 μετά την εξέταση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών

Description: 

Αναρτήθηκαν τα  οριστικά αποτελεσμάτα Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 1 του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 μετά την εξέταση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών. Τα αποτελέσματα μοπορείτε να τα δείτε  εδω

 

Φορέας: