09
Ιουλ
2020

Επικαιροποίηση της Απόφασης αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.3