14
Ιουλ
2020

Επικαιροποίηση της Απόφασης αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.3