28
Δεκ
2020

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στην 1η Πρόσκληση του Υπομέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας