07
Ιαν
2020

Παράταση της Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Αττικής

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις/εξαιρέσεις. Αφορά επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Παρασκευή, Ιούλιος 26, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 31, 2020