Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 7.1