Προδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yπομέτρου 3.1

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 3 - Συστήματα ποιότητας
  • Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Βιβλιοθήκη: