Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1-Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 14 - Καλή μεταχείριση των Ζώων
  • Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτοφής