Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 για το έτος 2018 (Εξισωτική Αποζημίωση) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/06/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
Ημερομηνία έναρξης: 
02/04/2018
Ημερομηνία λήξης: 
15/05/2018