Εκτυπώσιμη μορφή
03
Δεκ
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμβουλευτική υποστήριξη για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 29, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 13, 2019