Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yπομέτρου 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
26/02/2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 3 - Συστήματα ποιότητας
  • Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Ημερομηνία έναρξης: 
09/11/2020
Ημερομηνία λήξης: 
18/12/2020
Βιβλιοθήκη: