Πρόσκληση για υποβολή αιτήματος πληρωμής προς τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών