«Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9»

Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
29/03/2024
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
Ημερομηνία έναρξης: 
23/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
29/12/2023