Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές - Έχει λήξει.

Αφορά την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης που θα εξασφαλίζει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps - αναβαθμίσιμες σε 1 (ένα) gigabit. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
31/12/2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 7 - Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
  • Υπομέτρο 7.3 - Ευρυζωνικές υποδομές
Ημερομηνία έναρξης: 
01/11/2020
Ημερομηνία λήξης: 
30/11/2020