Υπομέτρο 13.2 - Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Ανακοίνωση Ενόψει της επικείμενης έκδοσης Πρόσκλησης του Μέτρου 13 έτους 2020
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2019 και Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση δημοσιοποίησης πίνακών εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης πληρωμής Μέτρου 13 (ολοκλήρωση διαδικασίας) έτους 2018
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση δημοσιοποίησης πίνακών εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης /πληρωμής Μέτρου 13 (υποβολή ενστάσεων) έτους 2018
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση έναρξης υποβολής ενστάσεων Μέτρου 13 έτους 2017
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας Μέτρου 13 έτους 2017
Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Μέτρου 13 για το έτος 2017
Έγκριση διάθεσης πίστωσης Υπομέτρου 13.2 για το έτος 2016
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 16/05/2019 - 15/06/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 02/04/2018 - 15/06/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/03/2017 - 15/06/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 11/05/2016 - 15/06/2016

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης του Μέτρου 13 για το έτος 2019- (Εξισωτική Αποζημίωση)
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης του Μέτρου 13 για το έτος 2018- (Εξισωτική Αποζημίωση)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/12/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης του Μέτρου 13 για το έτος 2017- (Εξισωτική Αποζημίωση)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
03/12/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 13.2 για το έτος 2016- (Εξισωτική Αποζημίωση)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
03/12/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία: