Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»

Ανακοίνωση Ενόψει της επικείμενης έκδοσης Πρόσκλησης του Μέτρου 13 έτους 2020
Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2019 και Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 16/05/2019 - 15/06/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης του Μέτρου 13 για το έτος 2019- (Εξισωτική Αποζημίωση)
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ