Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα

Γενικές Πληροφορίες
Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
10/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
24/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΟΤΔ: Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
14/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
17/09/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
30/11/2018
Περιφερεια: ΑΤΤΙΚΗ
ΟΤΔ: Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
15/06/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
30/09/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
31/10/2018
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
16/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
20/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Περιφερεια: ΚΡΗΤΗ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
17/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
30/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
30/01/2019
Περιφερεια: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΔ: Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
18/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
19/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
03/08/2018
Περιφερεια: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)

1η Πρόσκληση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
16/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
24/08/2018
Περιφερεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
03/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
13/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
16/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
30/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
06/08/2018
Περιφερεια: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
02/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
03/12/2018
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΔ: Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.)
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΟΑΚ ΑΕ- (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
  • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΚΟΜΜ- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» - (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΕΤΑΧ ΑΑΕ» - (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
  • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Ε.)
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ - (LEADER / CLLD) – Περιοχή Ηράκλειου» - (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
  • Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. - (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
  • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)