Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Μπογιατζής Γεώργιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275140

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γιαννακός Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275026

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ευαγγέλου Ιωάννα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275064

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ζαρρής Γεώργιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275086

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα