Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Μιχαήλ Γαβριέλα / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275027

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Άγγου Ειρήνη

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275138

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Θωμοπούλου Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275059

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χαλβαντζή Βασιλική

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275229

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα