Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Μακρανδρέου Μαρία-Χριστίνα / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275142

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Θωμοπούλου Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275059

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μιχαήλ Γαβριέλα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275027

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χαλβαντζή Βασιλική

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275229

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα