Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Αξιοποιούμε ΜΑΖΙ ποδηλατικό τουρισμό και πεζοπορία και τις 4 εποχές» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας “Δρόμοι κρασιού Πελοποννήσου”» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Ενδυνάμωση, Προβολή και Δικτύωση των Γεωπάρκων της UNESCO"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη Συνεργατισμού» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 2.1-Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση της 3ης πρόσκλησης του Yπομέτρου 6.1 και του Yπομέτρου 4.1.2» στην Περιφ. Κρήτης του Μ 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών, μέσω εδαφολογικών μετρήσεων και αναλύσεων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Ετήσια παράταση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8 – Κομφούζιο
Έτος δημοσίευσης: 2022
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04-Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα (Δέσμευση Γ)
Έτος δημοσίευσης: 2022
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04-Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β)
Έτος δημοσίευσης: 2022