Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Τ.Π. Νομού Ηρακλείου)
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αναπτυξιακής Ηρακλείου για την υποδράση 19.2.4.3 (Τ.Π. Μεσαράς)
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ " ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Τ.Π. Νομού Ηρακλείου)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΚΙ-ΚΙΛΚΙΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2023
Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Συνοδά Έργα – Φράγμα Αγ.Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού».
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Αποτελέσματα/Απόφαση ένταξης πράξεων της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Έτος δημοσίευσης: 2023