Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Διευκρινήσεις επί των προενταξιακών ελέγχων της δράσης 10.1.04
Έτος δημοσίευσης: 2018
Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φερομονες) έτους 2018 ανά καλλιέργεια και εντομολογικό εχθρό – στόχο για το Comfuzio
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΟΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΘ-ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ κτλ."
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΘ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΔΕΛΤΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 ‘’Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: 1h_tropopoihsh_ya_metrou9.pdf
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΠΑΡΝΩΝΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018