Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.2- Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 για έργα με προϋπολογισμό >600.000€ - Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 11 (2017)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 11 (11.1.1, 11.1.2, 11.2.1και 11.2.2) έτους 2017 - «Βιολογικές καλλιέργειες»
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Προδημοσίευση 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.7
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Βόρειου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018