Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013 ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑ
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-202
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΛ-ΛΗΜΝΟΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες...,...................”
Έτος δημοσίευσης: 2018