Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: ΚΥΑ
Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα (Ιδιωτικές επενδύσεις)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα (Ιδιωτικές επενδύσεις)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 6.2 - Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 5.1 - Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.4.3 - Διατήρηση και κατασκευή αναβαθμίδων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.4.1 - Προστασία της γεωργοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.3.3. - Δασική οδοποιία (Ιδιωτικές επενδύσεις)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας
Έτος δημοσίευσης: 2018