Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο ««Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για τον έλεγχο δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής (3ης ή/και 4ης Δόσης) των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας "Smart Village Leader Network"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος δημοσίευσης: 2022