Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ. Α.Α.Ε.- LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Α.Ε.- LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑΣ – Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Τ.Π.Μεσαράς) LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Τ.Π. Ηρακλείου) LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2020
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
1η Τροποποίηση- Συμπλήρωση της 1183/143626/14-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του έτους 2017
Έτος δημοσίευσης: 2020