Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Δράση 4.1.2 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.4- Ρύπανση Υδάτων
Έτος δημοσίευσης: 2018
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8- Κομφούζιο
Έτος δημοσίευσης: 2018
Μέτρο 13 − Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2018