Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Δράση 5.1.2 Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα: Υπουργική Απόφαση
Δράση 5.1.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη   μηχανογραφικής εφαρμογής της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – Ετήσια παράταση 1ης Πρόσκλησης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο ««Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για τον έλεγχο δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής (3ης ή/και 4ης Δόσης) των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας "Smart Village Leader Network"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2022