Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Κρήτης για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Ηπείρου για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
ΠΑΑ Εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Πελοποννήσου για το υπομέτρο 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2019