Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 Νήσων Αττικής
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Φυσικών και Νομικών Προσώπων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος δημοσίευσης: 2023
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – «ΑΕΝΟΛ ΑΕ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανάρτηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Φυσικών και Νομικών προσώπων και Συλλογικών σχημάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Φυσικών και Νομικών Προσώπων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποδράσεις 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.3
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.5
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η πρόσκληση