ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Μαστίχα Χίου, εκσυγχρονισμός γραμμής παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων

Κατεβάστε το αρχείο

Εγκατάσταση νέων φυτειών, ανέγερση αποθήκης και προμήθεια μηχ. εξοπλισμού

Κατεβάστε το αρχείο

Επέκταση και εκσυγχρονισμός εργαστηρίου αγγειοπλαστικής

Κατεβάστε το αρχείο

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας Γαλακτοπαραγωγού Αιγοπροβατοτροφίας

Κατεβάστε το αρχείο

Ελληνική Κόκκινη φυλή - ΑΣΟ Καστοριάς

Κατεβάστε το αρχείο