ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

EIP AGRI Agrinnovation – Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική Τεύχος 7_Έκδοση 2020

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020_ΚΑΠ_Μέτρα COVID 19_Σεπτ. 2020

Κατεβάστε το αρχείο

ΥΠΑΑΤ - Μέτρα Στήριξης COVID 19

Κατεβάστε το αρχείο

ΚΑΠ 2021-2027: Προτεραιότητες & Στρατηγικές

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης _ Σεπτ. 2020

Κατεβάστε το αρχείο