ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ΥΠΑΑΤ - Μέτρα Στήριξης COVID 19

Κατεβάστε το αρχείο

ΚΑΠ 2021-2027: Προτεραιότητες & Στρατηγικές

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης _ Σεπτ. 2020

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έντυπο έργων Βιοοικονομίας /Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2020

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έντυπο έργων Βιοοικονομίας /Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2020

Κατεβάστε το αρχείο