ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ΠΑΑ 2014-2020 / Αγροτική Ανάπτυξη για μια νέα εποχή_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Rural Development Programme (RDP) of Greece 2014-2020_Έκδοση 2018 (Αγγλική)

Κατεβάστε το αρχείο

NRN of GREEK RDP 2014-2020/Networking and cooperation of actors involved in rural development_Έκδοση 2018 (Αγγλική)

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας/Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη μάθηση_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020- Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος

Κατεβάστε το αρχείο