ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ENRD-Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Ενημερωτικό έντυπο για τα Έξυπνα Χωριά-κατευθύνσεις για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-EU RURAL REVIEW No 28 Ενσωματώνοντας τη Βιοοικονομία

Κατεβάστε το αρχείο

EIP AGRI Agrinnovation – Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική Τεύχος 7_Έκδοση 2020

Κατεβάστε το αρχείο