ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

EIP-AGRI Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας/Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη μάθηση_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020- Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020- Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος

Κατεβάστε το αρχείο

Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ/Παραδείγματα Συνεργασιών (Μέτρο 16)_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Μέτρο 19 - Τοπική Ανάπτυξη LEADER/Toπικές παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο