Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Μανέτας Νικόλαος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

2105275083

Λεωφόρος Αθηνών 58