Τηλεφωνικός κατάλογος

Παππάς Δημήτριος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΠΑΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

210 5275 218

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα