Τηλεφωνικός κατάλογος

Χαντζάρας Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275047

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γιαννακός Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275026

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γισδάκη Παναγιώτα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275076

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ευαγγέλου Ιωάννα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275064

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κόχυλας Ξενοφών

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275072

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Λιάτσικου Άλκηστις

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275092

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μούχας Πέτρος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275014

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσουρέλης Λουκάς

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275132

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα