Τηλεφωνικός κατάλογος

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275004

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ανδρεανίδου Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275070

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Δανιηλίδης Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275012

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κατσιρμά Ανθούλα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275233

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Πούμπουρας Γιώργος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275038

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα