Τηλεφωνικός κατάλογος

Αθανασοπούλου Αικατερίνη / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275120

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κοβάνης Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275074

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μουλκιώτης Χαράλαμπος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275241

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μπακάλη Ελευθερία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275095

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τζουμάκα Ευαγγελία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275121

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χατζηπαντελή Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275071

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα