Τηλεφωνικός κατάλογος

Σερεπίσος Θεόδωρος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275043

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Αργυρίδης Παράσχος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275028

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γεωργοτόλη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275123

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γκίνη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275053

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μιχαλόπουλος Βάιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275048

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ξυλούρης Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275139

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσαούσογλου Αντώνιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275060

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσουπάκη Αικατερίνη

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Γραμματεία

2105275100

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα