Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Τσεργούλας Ηλίας / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275102

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γεωργίου Αναστασία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275117

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γυφτέας Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275067

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Νικηφόρος Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275008

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα