Τηλεφωνικός κατάλογος

Παππάς Δημήτριος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275218

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γεωργίου Αναστασία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275117

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γυφτέας Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275067

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ζαρρής Γεώργιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275086

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μπογιατζής Γεώργιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275140

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσεργούλας Ηλίας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275102

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα