Τηλεφωνικός κατάλογος

Κυρίτση Έφη / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275130

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Αναστασάκη Ειρήνη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2810390556

Τέρμα Θεμιστοκλέους 71307, Ηράκλειο Κρήτη

Απατσίδης Χρήστος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2461095960

Ζ.Ε.Π., 50 100, Κοζάνη

Βαρλάμη Ελένη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2310473477

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κτήριο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Θεοδώρου Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275133

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Καραμούζης Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2531081215

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 20 - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Κατσαρού Τερέζα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275136

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κολοβός Φώτιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275131

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κολοκυθά Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275010

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κουρτέσης Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275137

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα