Τηλεφωνικός κατάλογος

Καραμαγκιώλη Ελένη / Προϊστάμενη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Προϊστάμενη Μονάδας

2105275217

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μπαταβάνης Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275252

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Νικηφόρος Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275008

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275108

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275039

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Ράπτη Κωνσταντίνα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

211 5275046

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τσίρκα Ελένη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275023

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Γκουγιάννος Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Γραμματεία

2105275204

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Καποπούλου Δήμητρα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Γραμματεία

2105275220

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα