Τηλεφωνικός κατάλογος

Δαβίλλας Ανδρέας / Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

2105275103

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κακαβά Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Θέση: Στέλεχος

2105275062

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κολώνης Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Θέση: Στέλεχος

2105275248

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα