Τηλεφωνικός κατάλογος

Παπαλουκοπούλου Παναγιώτα / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275259

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ασημακόπουλος Αντώνιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275045

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Βακάκη Καλλιόπη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275033

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ζήνας Μιχαήλ

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275032

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κωστούλα Θωμαή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275105

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τραγουστής Άρης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275113

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χριστιανού Αγγελική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275251

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα