Τηλεφωνικός κατάλογος

Δανιηλίδης Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275012

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γισδάκη Παναγιώτα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Στέλεχος

2105275076

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Παπασταματίου Γεωργία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Στέλεχος

2105275255

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα