Τηλεφωνικός κατάλογος

Μερεμέτη Αθανασία / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275097

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Δελλής Ευάγγελος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275226

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275231

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Σωτηροπούλου Λαμπρινή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275227

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα