Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Δαβίλλας Ανδρέας / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Διοικητικής Υποστήριξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275103

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Καποπούλου Δήμητρα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Διοικητικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275220

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα