Τηλεφωνικός κατάλογος

Άγγου Ειρήνη

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275138

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Αθανασοπούλου Αικατερίνη / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275120

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Αλευρά Ελένη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275256

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Αλιζιώτης Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275262

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Αναστασάκη Ειρήνη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2810390556

Τέρμα Θεμιστοκλέους 71307, Ηράκλειο Κρήτη

Ανδρεανίδου Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275070

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Απατσίδης Χρήστος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2461095960

Ζ.Ε.Π., 50 100, Κοζάνη

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275004

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Αργυρίδης Παράσχος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275028

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ασημακόπουλος Αντώνιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275045

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα