Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined offset: 0 στην __lambda_func() (γραμμή 2 του /var/www/html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(202) : runtime-created function).

Τηλεφωνικός κατάλογος

Βακάκη Καλλιόπη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275033

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 282
Γεωργίου Αναστασία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275117

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 214
Γεωργοτόλη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275123

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 215
Γιαννακός Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275026

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 216
Γισδάκη Παναγιώτα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Στέλεχος

2105275076

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 217
Γκίνη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275053

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 218
Γκουγιάννος Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης (εκκαθάριση)

2105275204

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 289
Γυφτέας Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275067

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 219
Δαβίλλας Ανδρέας / Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Διοικητικής Ανάπτυξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

2105275103

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 291
Δανιηλίδης Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275012

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 220