Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined offset: 0 στην eval() (γραμμή 2 του /var/www/html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc(226) : eval()'d code).

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Βακάκη Καλλιόπη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275033

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Γεωργίου Αναστασία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275117

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γεωργοτόλη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275123

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γιαννακός Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275026

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γκίνη Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275053

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Γκουγιάννος Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης

2105275204

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Γυφτέας Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275067

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Δαβίλλας Ανδρέας / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Διοικητικής Υποστήριξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275103

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Δανιηλίδης Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275012

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Δελλής Ευάγγελος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275226

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα